Bưu điện ở Bắc Kạn

Danh sách Bưu điện ở Bắc Kạn. Địa chỉ, Bản đồ, Số điện thoại, Trang mạng, Bưu điện ở Bắc Kạn

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hà Vị
2.78 km. từ Bắc Kạn
Thôn Nà Phả, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn, Hà Vị, Bạch Thông

Bưu Điện Huyện Bạch Thông
3.77 km. từ Bắc Kạn
Quốc lộ 3, TT. Phủ Thông, Bạch Thông

Bưu Cục Cấp 2 Bạch Thông
3.86 km. từ Bắc Kạn
Khu Phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn, TT. Phủ Thông, Bạch Thông

Bưu Cục Cấp 3 Cẩm Giàng
5.59 km. từ Bắc Kạn
Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn, Cầm Giàng, Bạch Thông

Bưu điện văn hóa phường Huyền Tụng
8.34 km. từ Bắc Kạn
P

Bưu Điện Văn Hóa Xã Mỹ Phương
9.67 km. từ Bắc Kạn
Thôn Khuổi Shiến, Ba Bể

Bưu Cục Cấp 3 Phùng Chí Kiên
11.20 km. từ Bắc Kạn
Tổ 7B, Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Bưu cục Viettel Post Bắc Cạn
11.30 km. từ Bắc Kạn
Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

VNPT Bắc Kạn
11.36 km. từ Bắc Kạn
Tổ 1B, Phường , tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Bưu Cục Nà Mày
12.47 km. từ Bắc Kạn
Cứu Quốc, Dương Quang, Bắc Kạn

Bưu Điện Nà Phặc
15.25 km. từ Bắc Kạn
Quốc lộ 3, TT. Nà Phặc, Ngân Sơn

Bưu Điện Văn Hóa Xã Rã Bản
21.28 km. từ Bắc Kạn
Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Rã Bản, Chợ Đồn

Bưu Điện Văn Hóa Xã Phương Viên
22.30 km. từ Bắc Kạn
Thôn Bản Lanh, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Phương Viên, Chợ Đồn

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đông Viên
22.51 km. từ Bắc Kạn
Thôn Nà Có, Chợ Đồn

Bưu Điện xã Đông Viên
22.51 km. từ Bắc Kạn
Vietnam

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Lập
25.23 km. từ Bắc Kạn
Thôn Phai Điểng, Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Tân Lập, Chợ Đồn

Bưu Điện Văn Hóa Xã Quảng Bạch
27.91 km. từ Bắc Kạn
Thôn Bản Duồn, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Quảng Bạch, Chợ Đồn

Bưu Điện Huyện Chợ Đồn
28.13 km. từ Bắc Kạn
Đường tỉnh 257, TT. Bằng Lũng, Chợ Đồn

Bưu Cục Cấp 3 Bản Thi
28.60 km. từ Bắc Kạn
Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Quảng Bạch, Chợ Đồn

Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Thượng
28.70 km. từ Bắc Kạn
Ngù, thôn Chẻ, Chợ Đồn

Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ
30.47 km. từ Bắc Kạn
Yên Mỹ, Chợ Đồn

Bưu Cục Bằng Khẩu
34.31 km. từ Bắc Kạn
Khu Chợ, Bằng Vân, Ngân Sơn

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Lam Vỹ
34.95 km. từ Bắc Kạn
Thôn Lang Quyền, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Lam Vĩ, Định Hóa

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Thịnh
38.08 km. từ Bắc Kạn
xóm Đồng Vang, xã, Tân Thịnh, Định Hóa

Bưu Cục Chợ Mới 2
39.68 km. từ Bắc Kạn
Phố Mới, Yên Định, Chợ Mới

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Phượng
39.77 km. từ Bắc Kạn
Xóm Bản Lanh, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Kim Phượng, Định Hóa

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Sơn
40.83 km. từ Bắc Kạn
Xóm Kim Tân 5, Định Hóa

Bưu Điện Xã Kim Sơn
40.84 km. từ Bắc Kạn
Xóm 5, Định Hóa District

Bưu Điện Chợ Mới
40.95 km. từ Bắc Kạn
Phố Mới, TT. Chợ Mới, Chợ Mới

Trung Tâm Viễn Thông Chợ Mới
40.96 km. từ Bắc Kạn
Phố Mới, TT. Chợ Mới, Chợ Mới

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Dương
41.49 km. từ Bắc Kạn
Xóm 1, Xã Tân Dương, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Tân Dương, Định Hóa

Bưu Cục Cấp 2 Định Hoá
43.06 km. từ Bắc Kạn
Xóm Bãi Á 1, Định Hóa

Bưu Điện Xã Phượng Tiến
43.59 km. từ Bắc Kạn
Unnamed Road, Định Hóa

Bưu Điện huyện Định Hóa
43.93 km. từ Bắc Kạn
Đường tỉnh 254, Chợ Chu, Định Hóa

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Phượng Tiến
44.62 km. từ Bắc Kạn
Xóm Héo, Xã Phương Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Phượng Tiến, Định Hóa

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Bảo Linh
47.81 km. từ Bắc Kạn
Xóm Bảo Hoa 2, Xã Bảo Linh, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Bảo Linh, Định Hóa

Bưu Cục Cấp 3 Quán Vuông
47.97 km. từ Bắc Kạn
Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Trung Hội, Định Hóa

Bưu Điện Quán Vuông
47.98 km. từ Bắc Kạn
Đường tỉnh 254, Trung Hội, Định Hóa

Bưu Điện Văn Hóa Xã Trung Lương
50.48 km. từ Bắc Kạn
đường 264 huyện Định Hóa, cạnh UBND, Trung Lương, Định Hóa

Bưu điện xã Bình Yên
51.89 km. từ Bắc Kạn
264, Bình Yên, Định Hóa

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Bình Yên
52.30 km. từ Bắc Kạn
Thôn Thẩm Lộc, Xã Bình Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Bình Yên, Định Hóa

Bưu điện Văn hoá xã Sơn Phú
54.45 km. từ Bắc Kạn
Sơn Phú, Định Hóa District

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hùng Lợi
55.48 km. từ Bắc Kạn
Thôn Làng Cóc, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Điềm Mạc
55.60 km. từ Bắc Kạn
Xóm Song Thái 1, Xã Điềm Mạc, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Điểm Mạc, Định Hóa

Bưu điện xã Kim Bình
55.93 km. từ Bắc Kạn
Đường tỉnh 185, Kim Bình, Chiêm Hóa

Điểm Bưu điện Văn hóa xã Ôn Lương
56.34 km. từ Bắc Kạn
Xã Ôn Lương - Phú Lương - Thái Nguyên, Ôn Lương, Phú Lương

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bình Thành
58.11 km. từ Bắc Kạn
Bình Thành, Định Hóa

Bưu Điện Văn Hóa Xã Phú Đình
59.42 km. từ Bắc Kạn
Định Hóa District

Bưu điện văn hóa xã Lê Chung
59.93 km. từ Bắc Kạn
Lê Chung, Hòa An

Bưu Cục Cấp 2 Chiêm Hóa
60.46 km. từ Bắc Kạn
Tổ Nhân Dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang, TT. Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa