Công-viên ở Kon Tum

Danh sách Công-viên ở Kon Tum. Địa chỉ, Bản đồ, Số điện thoại, Trang mạng, Công-viên ở Kon Tum

Vườn sâm ngọc linh tu Mơ Rông , Kontum
16.65 km. từ Kon Tum
Thôn, Tu Mơ Rông

Lâm Trường Ngọc Linh
35.95 km. từ Kon Tum
Văn Xuôi, Tu Mơ Rông District

Vườn Sâm Ngọc Linh - Tu mơ rông
38.24 km. từ Kon Tum
Unnamed Road, Ngọc Lây, Tu Mơ Rông

Vườn du lịch sâm Tắc Ngo
42.37 km. từ Kon Tum
Nam Trà My District

Vườn Bảo tồn và Phát triển Sâm Ngọc Linh
43.09 km. từ Kon Tum
Nam Trà My District

Trung tâm sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam
43.54 km. từ Kon Tum
Trà Linh, Nam Trà My District

Vườn Sâm Ngọc Linh - Tăk Ngo
44.13 km. từ Kon Tum
Thôn 2, Nam Trà My

Vườn sâm ngọc linh thôn 2 xã trà linh Quảng Nam - ông Nhật
44.18 km. từ Kon Tum
ông Nhật, Trung tâm, thôn 2

Vườn Sâm ngọc linh thôn 4 xã trà linh, Nam Trà My, Quảng Nam
44.18 km. từ Kon Tum
Trung tâm, thôn 4xã, Nam Trà My

Vườn sâm ngọc linh thôn 3 xã Trà Linh, Nam trà My, Quảng Nam
44.18 km. từ Kon Tum
ông Nhật, Trung tâm, thôn 3

vườn sâm ngọc linh
45.75 km. từ Kon Tum
Nam Trà My District