Địa danh du lịch ở Hà Giang

Danh sách Địa danh du lịch ở Hà Giang. Địa chỉ, Bản đồ, Số điện thoại, Trang mạng, Địa danh du lịch ở Hà Giang

Đồn Bốt Cũ
14.78 km. từ Hà Giang
Unnamed Road, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì

T . H . N G U Y E N T R A I
17.55 km. từ Hà Giang
Bắc Quang District

Ruộng Bậc Thang Hoàng Su Phì
18.99 km. từ Hà Giang
Hoàng Su Phì District

Hồ Quang Minh Bắc Quang
19.38 km. từ Hà Giang
Bắc Quang

Đỉnh Chiêu Lầu Thi
20.65 km. từ Hà Giang
Hồ Thầu, Hoàng Su Phì District

Nhà hàng hải Vân
24.88 km. từ Hà Giang
Km 68 đường tuyên quang hà giang, Đường Quốc lộ 2, Hùng An, Bắc Quang

Cầu Vĩnh Tuy
35.39 km. từ Hà Giang
Đường Quốc lộ 2, TT. Vĩnh Tuy, Bắc Quang

Thác Nặm Tạu
39.48 km. từ Hà Giang
Bắc Quang

Đền Thác Cái
47.75 km. từ Hà Giang
Đường Quốc lộ 2, Yên Phú, Hàm Yên

Động Tiên
51.82 km. từ Hà Giang
Yên Phú, Hàm Yên

Thác Nặm Mè
52.35 km. từ Hà Giang
Khuôn Hà, Na Hang District

Chùa Phúc Lâm
54.52 km. từ Hà Giang
Thôn Nà Tông, Lâm Bình

cọc vài phạ
57.48 km. từ Hà Giang
Thượng Lâm, Unnamed Road

Thác Khuổi Nhi
60.35 km. từ Hà Giang
Thượng Lâm, Na Hang District