Địa danh du lịch ở Nguyên Bình, Cao Bằng

Danh sách Địa danh du lịch ở Nguyên Bình, Cao Bằng. Vườn quốc gia Phia Oắc, Phia Đén, Rừng trúc Nguyên Bình ...

map

Vườn quốc gia Phia Oắc
3.96 km. từ Nguyên Bình
Đường tỉnh 212, Thành Công, Nguyên Bình

Phia Đén
4.62 km. từ Nguyên Bình
Đường tỉnh 212, Thành Công, Nguyên Bình

Rừng trúc Nguyên Bình
7.30 km. từ Nguyên Bình
Quốc lộ 34, Vũ Nông, Nguyên Bình

Đồi cỏ Phiêng Chỉ
13.72 km. từ Nguyên Bình
Phúc Lộc, Ba Bể

Lủng Viền
16.34 km. từ Nguyên Bình
Hà Hiệu, Ba Bể District

Puong Cave
29.09 km. từ Nguyên Bình
Khang Ninh, Ba Bể District

Ruộng Bậc Thang Hồng Thái
34.62 km. từ Nguyên Bình
Hồng Thái, Na Hang

Lán Khuổi Nặm
43.53 km. từ Nguyên Bình
TL 203, Trường Hà, Hà Quảng

Thành phố gần Nguyên Bình