Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới - Khách sạn

Trang mạng, Số điện thoại, Bản đồ, Facebook Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới. 6.12 km. từ Đồng Hới, 32.61 km. từ Quảng Ninh. 39.24 km. từ Ba Đồn.

Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Facebook Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới

Hình ảnh Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới

Trang mạng Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới

Khoảng cách đến Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
Khách sạn gần Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới

Khách sạn Dai An guesthouse
0.56 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
153 Truong Phap, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Khách Sạn Công Đoàn Nhật Lệ
0.71 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
185 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Nhà nghỉ Hoa Hồng
0.93 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
Trương Pháp, Đồng Hới

Khách sạn Bamboo's House
1.32 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
143 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn MoonLight Hotel
1.38 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
200 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Phu Cuong Beach Hotel
1.41 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
381 Trương Pháp, Quang Phú, Đồng Hới

Khách sạn Mường Thanh Holiday Quảng Bình Hotel
1.54 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
119 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Thoi Dai Hotel
1.61 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
131 Truong Phap, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Peaceful House Hostel
1.70 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
ngõ 99 Lê Thành Đồng, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Nhà nghỉ Tứ Linh
1.98 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
61 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn The Paddy Shack
1.99 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
Dao Duy Anh street, Loc Ninh village, Dong, Lộc Ninh, Đồng Hới

Khách sạn Khách sạn Hướng Dương
2.08 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
191 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Khách sạn Hằng Nga 2*
2.10 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
128B, đường Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Khách Sạn Diệu Linh
2.13 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
305 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Sunshine Hotel
2.13 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
Ðồng Hới Email: sunshinehotel301@gmail.com, 301 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Thanh Phuc Hotel
2.16 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
242 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Thuy Dung Hotel
2.20 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
50 Đông Hải, Đồng Mỹ, Đồng Hới

Khách sạn Au Lac Hostel
2.24 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
68 Đông Hải, Đồng Mỹ, Đồng Hới

Khách sạn Nhật Lệ house
2.27 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
Trương Pháp, Đồng Mỹ, Đồng Hới

Khách sạn Khách Sạn Hà Nội
2.37 km. từ Nhà Nghỉ 30-4, Đồng Hới
36 Phan Chu Trinh, Đồng Mỹ, Đồng Hới