The Paddy Shack, Đồng Hới - Khách sạn

Trang mạng, Số điện thoại, Bản đồ, Facebook The Paddy Shack, Đồng Hới. 5.46 km. từ Đồng Hới, 32.15 km. từ Quảng Ninh. 37.44 km. từ Ba Đồn.

Dao Duy Anh street, Loc Ninh village, Dong, Lộc Ninh, Đồng Hới

Facebook The Paddy Shack, Đồng Hới

Hình ảnh The Paddy Shack, Đồng Hới

Trang mạng The Paddy Shack, Đồng Hới

Khoảng cách đến The Paddy Shack, Đồng Hới
Khách sạn gần The Paddy Shack, Đồng Hới

Khách sạn Phu Cuong Beach Hotel
1.22 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
381 Trương Pháp, Quang Phú, Đồng Hới

Khách sạn Nhà Nghỉ 30-4
1.99 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Dai An guesthouse
2.45 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
153 Truong Phap, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Khách Sạn Công Đoàn Nhật Lệ
2.56 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
185 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Khách Sạn Diệu Linh
2.58 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
305 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Sunshine Hotel
2.59 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
Ðồng Hới Email: sunshinehotel301@gmail.com, 301 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Thanh Phuc Hotel
2.62 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
242 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Nhà nghỉ Hoa Hồng
2.73 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
Trương Pháp, Đồng Hới

Khách sạn Khách sạn Hướng Dương
2.82 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
191 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Khách sạn Hằng Nga 2*
2.92 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
128B, đường Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Bamboo's House
3.01 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
143 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn MoonLight Hotel
3.05 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
200 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Mường Thanh Holiday Quảng Bình Hotel
3.14 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
119 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Peaceful House Hostel
3.14 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
ngõ 99 Lê Thành Đồng, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Thoi Dai Hotel
3.20 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
131 Truong Phap, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Mint Hauz Homestay
3.32 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
No 6, Ha Van Cach, Phường Hải Thành, Đồng Hới

Khách sạn Nhà nghỉ Tứ Linh
3.36 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
61 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Khách sạn Thuy Dung Hotel
3.39 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
50 Đông Hải, Đồng Mỹ, Đồng Hới

Khách sạn Au Lac Hostel
3.46 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
68 Đông Hải, Đồng Mỹ, Đồng Hới

Khách sạn Nhật Lệ house
3.54 km. từ The Paddy Shack, Đồng Hới
Trương Pháp, Đồng Mỹ, Đồng Hới