Văn phòng Chính phủ ở Bắc Kạn

Danh sách Văn phòng Chính phủ ở Bắc Kạn. Địa chỉ, Bản đồ, Số điện thoại, Trang mạng, Văn phòng Chính phủ ở Bắc Kạn

UBND xã Lục Bình
0.57 km. từ Bắc Kạn
Lục Bình, Bạch Thông District

UBND xã Tú Trĩ
2.20 km. từ Bắc Kạn
Quốc lộ 3, Tú Trĩ, Bạch Thông

UBND Xã Tân Tiến
2.60 km. từ Bắc Kạn
Tân Tiến, Bắc Kạn, Bạch Thông District

UBND xã Hạ Vị
2.83 km. từ Bắc Kạn
Hà Vị, Bạch Thông District

Đài Phát Thanh Truyền Hình Huyện Bạch Thông
3.74 km. từ Bắc Kạn
Phố Chính, TT. Phủ Thông, Bạch Thông

Phòng Nội Vụ Huyện Bạch Thông
3.86 km. từ Bắc Kạn
Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn, TT. Phủ Thông, Bạch Thông

Phòng Văn Hóa Thông Tin Huyện Bạch Thông
3.86 km. từ Bắc Kạn
Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn, TT. Phủ Thông, Bạch Thông

Chi cục Thuế huyện Bạch Thông
3.86 km. từ Bắc Kạn
Vietnam

Phòng Y Tế Huyện Bạch Thông
3.86 km. từ Bắc Kạn
Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn, TT. Phủ Thông, Bạch Thông

Commitee Bạch Thông distric
3.92 km. từ Bắc Kạn
Đường Không Tên, TT. Phủ Thông, Bạch Thông

UBND xã Phương Linh
4.37 km. từ Bắc Kạn
Vietnam

UBND xã Vi Hương
4.49 km. từ Bắc Kạn
Đường tỉnh 258, Vị Hơng, Bạch Thông

UBND xã Cẩm Giàng
5.61 km. từ Bắc Kạn
Quốc lộ 3, Cầm Giàng, Bạch Thông

UBND xã Nguyên Phúc
6.70 km. từ Bắc Kạn
Nguyên Phúc, Bạch Thông District

Trung Tâm Tư Vấn Lao Động Nước Ngoài
8.44 km. từ Bắc Kạn
Tổ 12

UBND xã Mỹ Phương
9.13 km. từ Bắc Kạn
Đường tỉnh 258, Mỹ Phương, Ba Bể

UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai
9.47 km. từ Bắc Kạn
Nguyễn Thị Minh Khai, TT. Minh Khai, Bắc Kạn

Ủy Ban Nhân Dân Xã Mỹ Phương
9.57 km. từ Bắc Kạn
Ba Bể District

UBND Phường Huyền Tụng
10.15 km. từ Bắc Kạn
Huyền Tụng, Bắc Kạn

Văn Phòng Tư Vấn Tiếp Nhận Hồ Sơ Xuất Khẩu Lao Động Tại Bắc Kạn
10.20 km. từ Bắc Kạn
330 Tổ 3, TT. Minh Khai, Bắc Kạn

UBND Phường Sông Cầu
10.48 km. từ Bắc Kạn
Tổ 5, Phường Sông Cầu, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, TT. Minh Khai, Bắc Kạn

Trung tâm ƯD KH & CN
10.63 km. từ Bắc Kạn
Tổ 1 Quốc lộ 3, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Công Ty CP Môi Trường Và CTĐT Bắc Kạn
10.95 km. từ Bắc Kạn
Tổ 4, Bắc Kạn

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
10.96 km. từ Bắc Kạn
7 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Tòa án Nhân dân TP Bắc Kạn
10.97 km. từ Bắc Kạn
160 Đường Kon Tum, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN
11.01 km. từ Bắc Kạn
9 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Sở Tài Chính Bắc Kạn
11.05 km. từ Bắc Kạn
11 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Phòng Tài Chính Doanh Nghiệp Giá - Công Sản Sở Tài Chính
11.06 km. từ Bắc Kạn
11 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Phòng Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp Sở Tài Chính
11.06 km. từ Bắc Kạn
11 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Chi Cục Thủy Lợi Và Phòng Chống Lụt Bão
11.08 km. từ Bắc Kạn
4 Hùng Vương, Thành phố Bắc Kạn

Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
11.10 km. từ Bắc Kạn
13 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Cục Thuế Tỉnh Bắc Kạn
11.12 km. từ Bắc Kạn
Số 25 Hùng Vương, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Viện Kiểm Sát Bắc Kạn
11.13 km. từ Bắc Kạn
Hùng Vương, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Văn Phòng Tư Vấn Tiếp Nhận Hồ Sơ Xuất Khẩu Lao Động Và Tư Vấn Du Học Htd
11.14 km. từ Bắc Kạn
71 Tổ 8, Dương Quang, Bắc Kạn

Chi Cục Thủy Lợi
11.17 km. từ Bắc Kạn
14 Hùng Vương, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn
11.17 km. từ Bắc Kạn
Hùng Vương, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Bắc Kạn
11.20 km. từ Bắc Kạn
Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Phòng Giao Thông Công Nghiệp Xdcb Thị Xã Bắc Kạn
11.20 km. từ Bắc Kạn
Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Quỹ Bảo Vệ Môi Trường
11.36 km. từ Bắc Kạn
282 Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn
11.36 km. từ Bắc Kạn
Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Bắc Kạn

Sở Y Tế Bắc Kạn
11.38 km. từ Bắc Kạn
Số 14 Trường Chinh, Tổ 7B, Bắc Kạn

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
11.40 km. từ Bắc Kạn
16 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
11.52 km. từ Bắc Kạn
32 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Bắc Kạn
11.52 km. từ Bắc Kạn
33 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn
11.54 km. từ Bắc Kạn
34 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Trung Tâm Khuyến Công Và Tư Vấn Phát Triển Công Nghiệp
11.55 km. từ Bắc Kạn
34 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Chợ Mới
11.57 km. từ Bắc Kạn
Thị Xã Bắc Kạn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn, Sông Cầu, Bắc Kạn

Sở Thông tin và Truyền Thông Bắc Kạn
11.64 km. từ Bắc Kạn
Sông Cầu, Bắc Kạn

Cục thuế tỉnh Bắc Kạn
11.69 km. từ Bắc Kạn
86 Trần Hưng Đạo, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

sở công an bắc kạn cơ sở 2
11.79 km. từ Bắc Kạn
Bắc Kạn Province