Văn phòng Chính phủ ở Hà Giang

Danh sách Văn phòng Chính phủ ở Hà Giang. Địa chỉ, Bản đồ, Số điện thoại, Trang mạng, Văn phòng Chính phủ ở Hà Giang

Ban Công A Xã Thông Nguyên
6.71 km. từ Hà Giang
Thông Nguyên, Hoàng Su Phì District

UBND xã Tân Lập
8.01 km. từ Hà Giang
ĐT BQ-XM, Tân Lập, Bắc Quang

Ban Công An Xã Nậm Ty
11.37 km. từ Hà Giang
Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang, Nậm Dịch, Hoàng Su Phì

UBND Xã Tiên Nguyên
12.25 km. từ Hà Giang
Tiên Nguyên, Quang Bình

UBND xã Thượng Sơn
12.56 km. từ Hà Giang
Thợng Sơn, Vị Xuyên

Ubnd xa Huong Son
14.48 km. từ Hà Giang
Tân Bắc, Quang Bình

UBND Xã Hồ Thầu
16.22 km. từ Hà Giang
Ủy ban nhân dân, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì

UBND xã Quảng Ngần
16.36 km. từ Hà Giang
Quản Ngần, Vị Xuyên

UBND xã Bản Luốc
17.29 km. từ Hà Giang
Unnamed Road, Bản Luốc, Hoàng Su Phì

Công An Khu Vực Việt Lâm
19.22 km. từ Hà Giang
TT. NT Việt Lâm, Vị Xuyên

UBND thị trấn nông trường Việt Lâm
19.25 km. từ Hà Giang
Đường Quốc lộ 2, TT. NT Việt Lâm, Vị Xuyên

UBND xã Tân Tiến huyện Hoàng Su Phì
19.33 km. từ Hà Giang
Tân Tiến, Hoàng Su Phì District

BQL Dự Án Phát Triển Cộng Đồng Thống Nhất
20.26 km. từ Hà Giang
Thị Trấn Yên Biên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang, Tân Tiến, Hoàng Su Phì

Ban Công An Thị Trấn Vinh Quang
20.53 km. từ Hà Giang
Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì

Trưởng Công An Vinh Quang
20.53 km. từ Hà Giang
Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì

Trụ Sở Thôn Quảng Hạ
20.90 km. từ Hà Giang
Quảng Nguyên, Xín Mần District

UBND Xã Quảng Nguyên
20.92 km. từ Hà Giang
Quảng Nguyên, Xín Mần District

Ủy ban nhân dân xã Trung Thành, Vị Xuyên, Hà Giang
21.05 km. từ Hà Giang
Vị Xuyên District

Phòng Thống Kê Huyện Hoàng Su Phì
21.38 km. từ Hà Giang
Hoàng Su Phì District

Ban Quản Lý Dự Án Tổ Hỗ Trợ Chương Trình Giảm Nghèo Dựa Trên Phát Triển Hàng Hóa
21.38 km. từ Hà Giang
Hoàng Su Phì District

Phòng Nội Vụ Lao Động Thương Binh Xã Hội Huyện Hoàng Su Phì
21.38 km. từ Hà Giang
Yết Kiêu, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì

Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi
21.38 km. từ Hà Giang
Hoàng Su Phì District

Trưởng Công An Đinh Đắc Huấn
21.66 km. từ Hà Giang
Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên

UBND thị trấn Vinh Quang
21.67 km. từ Hà Giang
Lâm Đồng, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch huyện Vị Xuyên
22.88 km. từ Hà Giang
Đường Không Tên, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên

HĐND huyện VỊ Xuyên
22.89 km. từ Hà Giang
TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Huyện Vị Xuyên
22.89 km. từ Hà Giang
Vị Xuyên District

Hạt Kiểm Lâm Vị Xuyên
23.51 km. từ Hà Giang
Đường Quốc lộ 2, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên

Hạt Kiểm Lâm Huyện Vị Xuyên
23.51 km. từ Hà Giang
Vị Xuyên District

Trường Huấn Luyện Công An
23.53 km. từ Hà Giang
Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Vị Xuyên
23.53 km. từ Hà Giang
Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên

Phòng Thống Kê Huyện Vị Xuyên
23.53 km. từ Hà Giang
Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên

UBND xã Pờ Ly Ngài
23.67 km. từ Hà Giang
Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì

Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Bình Vàng
24.82 km. từ Hà Giang
PX5C+JM Đạo Đức, Tp, Việt Nam Xã, Vị Xuyên

Ubnd xã nàng đôn
24.95 km. từ Hà Giang
Nàng Đôn, Hoàng Su Phì District

Ban Công An Xã Nàng Đôn
25.29 km. từ Hà Giang
Nàng Đôn, Hoàng Su Phì District

Công An Xã Đạo Đức
26.20 km. từ Hà Giang
Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang, Đạo Đức, Vị Xuyên

Uy ban xa trung thịnh
26.40 km. từ Hà Giang
Trung Thịnh, Xín Mần District

UBND xã Bạch Ngọc
26.63 km. từ Hà Giang
Vietnam

UBND xã Ngán Chiên
26.77 km. từ Hà Giang
Ngán Chiên, Xín Mần

Thường Trực Công An Huyện Quang Bình
26.97 km. từ Hà Giang
Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, Cao Bồ, Vị Xuyên

Phòng Tài Chính Thương Mại Du Lịch
26.97 km. từ Hà Giang
Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, Cao Bồ, Vị Xuyên

Ban Công An Xã Bằng Lang
26.97 km. từ Hà Giang
Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, Cao Bồ, Vị Xuyên

Trụ Sở Xã Ngọc Linh
26.99 km. từ Hà Giang
Ha Giang

UBND xã Chiến Phố
27.64 km. từ Hà Giang
Chiến Phố, Hoàng Su Phì District

Nhà văn hóa thôn bản bang
27.92 km. từ Hà Giang
Đạo Đức, Vị Xuyên District

UBND xã Thèn Chu Phìn
28.05 km. từ Hà Giang
Thèn Chu Phìn, Hoàng Su Phì District

Nhà văn hóa thôn Độc Lập
28.20 km. từ Hà Giang
Đạo Đức, Vị Xuyên District

UBND xã Thàng Tín
28.55 km. từ Hà Giang
Thàng Tín, Hoàng Su Phì District

Đội thuế liên xã Nà Chì
28.69 km. từ Hà Giang
Nà Chì, Xín Mần District