Văn phòng Chính phủ ở Quảng Ninh

Danh sách Văn phòng Chính phủ ở Quảng Ninh. Địa chỉ, Bản đồ, Số điện thoại, Trang mạng, Văn phòng Chính phủ ở Quảng Ninh

Tòa Án Nhân Dân Huyện Ba Chẽ
8.28 km. từ Quảng Ninh
2 Nguyễn Du, Ba Chẽ

Chi Cục Thuế Huyện Ba Chẽ
8.34 km. từ Quảng Ninh
Hải Chi, Ba Chẽ

Phòng Văn Hoá Và Thông Tin
8.43 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ba Chẽ, 354, Đường Hải Chi, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ

Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng
8.43 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ba Chẽ, 354, Đường Hải Chi, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
8.43 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ba Chẽ, 354, Đường Hải Chi, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ

Thanh Tra Huyện
8.43 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ba Chẽ, 354, Hải Chi, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ

Phòng Y Tế
8.43 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ba Chẽ, 354, Đường Hải Chi, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ

Phòng Dân Tộc
8.43 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ba Chẽ, 354, Đường Hải Chi, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ

Phòng Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội
8.43 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ba Chẽ, 354, Đường Hải Chi, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ

UBND xã Nam Sơn
9.05 km. từ Quảng Ninh
Đường tỉnh 330, Nam Sơn, Ba Chẽ

Sữa non alpha lipid lifeline
9.29 km. từ Quảng Ninh
200, Đường tỉnh 329, Mông Dương, Cẩm Phả

Đồn Công An Cộng Hòa
9.67 km. từ Quảng Ninh
Cộng Hòa, Cộng Hoà, Cẩm Phả

Ubnd Xã Cộng Hòa
10.22 km. từ Quảng Ninh
Đường Không Tên, Cộng Hoà, Cẩm Phả

Công An Xã Đồng Rui
11.00 km. từ Quảng Ninh
Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Đồng Rui, Tiên Yên

Công An Xã Thanh Sơn
13.42 km. từ Quảng Ninh
Thanh Sơn, Ba Chẽ

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hòa Bình
15.24 km. từ Quảng Ninh
Hòa Bình, Hoành Bồ District

Ubnd Xã Hải Lạng
15.63 km. từ Quảng Ninh
Quốc lộ 18, Hải Lạng, Tiên Yên

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Kỳ Thượng
16.10 km. từ Quảng Ninh
Kỳ Thượng, Hoành Bồ District

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Kỳ Thượng
16.71 km. từ Quảng Ninh
Kỳ Thượng, Hoành Bồ District

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Vũ Oai
18.45 km. từ Quảng Ninh
Hoành Bồ District

Công An Phường Cẩm Tây
18.55 km. từ Quảng Ninh
Cẩm Phả

Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Cẩm Phả
18.55 km. từ Quảng Ninh
Cẩm Phả

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thanh Lâm
18.87 km. từ Quảng Ninh
Thanh Lâm, Ba Chẽ District

Công An Xã Thanh Lâm
18.87 km. từ Quảng Ninh
Thanh Lâm, Ba Chẽ District

Đài Xuyên
18.88 km. từ Quảng Ninh
Thôn ký vầy, Vân Đồn

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đài Xuyên
18.90 km. từ Quảng Ninh
Đài Xuyên, Vân Đồn District

Xã đài xuyên
18.94 km. từ Quảng Ninh
Thôn ký vầy, Vân Đồn

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Quang Trung, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Hội Cựu Chiến Binh Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Quang Trung, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Huyện Đoàn Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Quang Trung, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Đội Thi Hành Án Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
19.22 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Tiên Yên, Phố Đông Tiến 1, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Phòng Thanh Tra
19.22 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Tiên Yên, Phố Đông Tiến 1, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Kho Bạc Nhà Nước Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Phòng Nội Vụ
19.22 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Tiên Yên, Phố Đông Tiến 1, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
19.22 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Tiên Yên, Phố Đông Tiến 1, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Hạt Kiểm Lâm Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Quang Trung, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Phòng Văn Hóa - Thông Tin
19.22 km. từ Quảng Ninh
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Tiên Yên, Phố Đông Tiến 1, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Chi Cục Thống Kê Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Quang Trung, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Đội Kiểm Tra Xây Dựng Và Trật Tự Đô Thị Huyện Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Thống Nhất, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Ban Quản Lý Chợ Tiên Yên
19.22 km. từ Quảng Ninh
Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Chi cục Thống kê huyện Tiên Yên
19.30 km. từ Quảng Ninh
Tiên Yên District

Phòng Y Tế huyện Tiên Yên
19.30 km. từ Quảng Ninh
Tiên Yên District

Trung tâm Phát Triển Quỹ đất
19.30 km. từ Quảng Ninh
TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Phòng NN&PTNT huyện Tiên Yên
19.30 km. từ Quảng Ninh
TT. Tiên Yên, Tiên Yên

Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội
19.30 km. từ Quảng Ninh
Tiên Yên District

Ban quản lý Dự án Công trình
19.30 km. từ Quảng Ninh
Tiên Yên District

UBND xã Tiên Lãng
19.32 km. từ Quảng Ninh
Tiên Lãng, Tiên Yên District

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiên Yên
19.35 km. từ Quảng Ninh
Tiên Yên District